MŠ Boskovice

MŠ BOSKOVICE

MŠ BOSKOVICE

Mateřská škola Boskovice je školou zaměřující se na rozvoj vývojových a individuálních potřeb dětí a připravuje je na vstup do základní školy. Navštěvuje ji 463 dětí, které jsou rozděleny do 20 tříd. Mateřskou školu Boskovice  tvoří tři odloučená pracoviště. Odloučenými pracovišti jsou: Lidická, Na Dolech, Komenského (dříve Bílkova).

Rozsah projektu

Červenec 2018

Rebranding
Vizuální identita
Ilustrace

VÝZVA

Vytvořit sdílenou identitu pro školku a její tři budovy. Zmodernizovat podobu starých log, ale zachovat jejich původní význam. Tak, aby školka působila důvěryhodně a profesionálně. Aby z její prezentace bylo patrné, že je MŠ Boskovice příjemné, klidné, přátelské prostředí pro i pro ty nejmenší.

VÝSLEDEK

Mateřské škole jsme pomohli s osvěžením značky. Připravili jsme manuál k používání loga, navrhli všechny důležité tiskoviny a vytvořili ilustrace zvířátek pro označení jednotlivých tříd.

Rebrand mateřské školy? Proč ne!

Pomoct s rebrandem mateřské školy byla výzva, kterou jsme rádi přijali. Ačkoliv se na loga a identity zaměřujeme, téma projektu bylo něco zcela odlišného od naší běžné práce.

Význam původních ilustrovaných log jsme promítli do nového zpracování. V současné podobě tak mají širší využití a jednodušeji se s nimi pracuje. Hlavní logo školky je sestaveno z jednotlivých log dílčích školek. Symbolika nenásilně znázorňuje jejich zaměření.

Součástí naší práce bylo navržení základních tiskovin a reklamních předmětů, na kterých se nová identita školky projevila.

Logo manuál? Samozřejmě!

Veškeré důležité pravidla a informace jsme zpracovali do stručného logomanuálu. Tento manuál školce pomůže se značkou dále pracovat, minimalizuje možné chyby a případné nejasnosti v produkci.

Kromě zmodernizování loga jsme vytvořili také set devíti ilustrací, každá z nich reprezentovala jednu třídu školky. Vše jsme koncipovali do vytvořeného vizuálního stylu a zároveň jsme při ilustrování dbali na to, aby se dětem líbily.